Be inte om något du inte vill ha

Är det en kommunikatör eller informatör du vill ha?

Inom Svenska kyrkan finns många av Sveriges skickligaste kommunikatörer. De är högutbildade strateger och analytiker som brinner både för kommunikation och för Svenska kyrkans verksamhet. Alldeles för ofta används deras kompetens fel och det uppstår motstånd och konflikter mellan kommunikatören och ledningen (kyrkoherden). Orsakerna är flera och även om några är specifika för kyrkans tradition och organisation, är det många organisationer och företag som begår samma misstag.

  • Präster (läkare, verkställande direktörer, generalsekreterare, professorer och så vidare) är erkänt skickliga människokännare och duktiga predikanter, själavårdare och minglare (tänk bara på alla dop- och begravningstillställningar de besöker varje år). Det gör att de tenderar att överskatta sina kommunikativa kompetens även inom områden de inte studerat eller praktiserat.
  • Kunskapen om hur kommunikation används strategiskt och verksamhetsutvecklande och som ett redskap för styrning är begränsad.
  • Istället sätter man likhetstecken mellan kommunikatör och inhouseproducent/informatör/copywriter/grafisk formgivare och ibland även redaktör.

Rekrytera rätt från början

Problemet med att inte förstå skillnaden mellan kommunikatör och informatör eller grafisk designer är att man rekryterar fel personer. Det är förstås inga problem att vilja ha en duktig redaktör eller att besätta en inhouseproduktion men då ska man inte söka efter en kommunikatör, vars utbildning har sin tyngdpunkt på kommunikation som lednings- och verksamhetsstyrning. Jag vet inte hur ofta jag ser krav på akademisk examen i kommunikation i jobbannonser där jobbbeskrivningen i själva verket avslöjar att man inte alls vill ha någon analytiker som har åsikter om organisationens kriskommunikation och förändringsprocesser och som anser det självklart att sitta med i ledningsgruppen.

Kommunikationsyrket är fortfarande under utveckling. När jag tog examen 1993 var yrket nytt. Då kunde arbetsförmedlingen skicka ut jobbsökningsanvisningar på vitt skilda befattningar som HR-direktör, kansliassistent och säljare. Få hade en bra bild av vad kommunikatören kunde. Idag vet de flesta att kommunikation är en nyckelfaktor för framgångsrika organisationer och företag men man tänker fortfarande på kommunikation som konkret produktion: grafisk formgivning av annonser, affischer och broschyrer. Copy och formgivning av inlägg i sociala medier, pressmeddelanden och verksamhetsberättelser.

Förstå potentialen hos kommunikatören

Om ni inte har kommunikatörskompetens i organisationen men gärna skulle vilja rekrytera in den, börja med att göra en kartläggning över vilka områden ni behöver stötta upp. Behöver ni stöd i omvärldsbevakning och positionering på marknaden? Står ni inför en omorganisation eller är mitt uppe i en som är svår att realisera på grund av att medarbetarna inte verkar förstå eller vilja vara med? Saknar ni kompetens för krishantering och kriskommunikation? Vill ni jobba med employer branding? Kommunikativt ledningsstöd? Behöver ni någon som tar ett helhetsansvar och driver på för att växla över till en kommunikativ och agil organisation? Om det känns svårt att göra kartläggningen själva, ta in en duktig kommunikationskonsult.

Det lönar sig att veta vad man ber om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *