Målgruppsanalys inom opinionsbildning i civilsamhället

Inom företagsvärlden används målgruppsanalyser som en självklar del av produktutveckling och försäljning. Märkligt nog slarvas det en hel del med det när det kommer till påverkansarbete och opinionsbildning. Kanske tänker man att frågor om demokrati, mångfald, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor är något som alla människor borde engagera sig i och därför vill man också vända sig alla med sitt budskap.

Alla människors lika värde är, de facto, något som varenda människa borde kunna skriva under på, men det innebär ju inte att det raderar ut deras intressen, socioekonomiska, politiska och etniska hemvist eller deras position och påverkansmöjlighet i samhället.

När man har ett budskap som man vill sprida kan man med fördel använda sig av Den gyllene cirkeln och börja med att fråga sig varför frågan är viktig för en själv och organisationen. Därefter beslutar man hur man vill nå ut och därefter vad som krävs.


Exempelvis: Budskapet Bostadsmarknaden missgynnar och diskriminerar personer med icke-svensketnisk bakgrund.

Varför är det viktigt? Hur och var man bor påverkar ens möjligheter till arbete och studier. Trångboddhet är exempelvis ett stort problem för barn och unga, som vare sig får en bra studiemiljö hemma eller möjlighet att umgås i trygga hemmiljöer. Diskriminering på bostadsmarknaden skapar segregation. Människor med olika bakgrund möts inte och samhället dras isär när olika grupper inte längre förstår och litar på varandra. Diskriminerade personer mister tilliten och lojaliteten till samhället. Priviligierade personer ser inte att privilegierna finns där på grund av att andra missgynnas.

Hur förändrar man bostadsmarknaden? Genom att få människor att förstå problemet och genom att skärpa diskrimineringslagstiftningen.

Vad behöver vi göra? Uppmärksamma riksdagspolitiker – arrangera rundabordssamtal. Uppmärksamma allmänheten – skriva debattartikel i Aftonbladet.


Det där hur:et slarvas det en hel del med och det gör att kampanjer och aktiviteter lätt blir oprecisa och ineffektiva. Man lägger kanske stora resurser på annonser i sociala medier men glömmer bort att bearbeta riksdagspolitiker. Visserligen är politiker känsliga för opinionen men som organisation behöver man ställa sig frågan:

Hur kan jag göra största möjliga nytta med minsta (mest effektiva) insats?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *