Mitt i framgången finns människor som strider för vardagen

Vi har en av världens lägsta statsskulder. Enligt Riksgälden är den i mars 2018: 1 223 914 312 006 kronor.

Statsskulden i procent av BNP är 26,6%

Jämförrt med andra länder i EU är vi på 10-i-topp över länder med lägst statsskuld och vi är i topp vad gäller budgetöverskott.

Faktum är att vi är bland de länder i världen med minst statsskuld. Här är Sveriges statsskuld markerad som blå linje, USAs är röd och Japans är lila.

Vi har ett av EUs absolut högsta budgetöverskott och betalar av mer av vår statsskuld än de flesta.

Arbetslösheten fortsätter ner. Nu ligger den på ca 4% och är farligt nära smärttröskeln för vad som är sunt. Många branscher larmar om brist på folk: civilingenjörer, sjuksköterskor, lärare och barnmorskor till exempel

39% av befolkningen är pensionärer/förtidspensionärer. 5% studerar. 50% arbetar

Det finns fler 50-, 60-och 70-åringar än 20-åringar. Det går inte att kalla det pyramid när åldersfördelningen är så snedfördelad. Lägg ihop med bilden ovan angående arbetsför befolkning och problemet blir uppenbart. Vi behöver importera arbetskraft för att klara samhällsfunktionerna.

Min slutsats är:

1. Grupper ställs inte mot varandra i första hand, utan resursfördelningen är fel och styrningen behöver bli betydligt bättre. Ex: sjukvården har pengar men är ineffektivt organiserad. Låt professionerna ha större inflytande, särskilt långt ned i kedjan.

2. Satsa på skolan. Utbildning är främsta skyddet mot arbetslöshet och utslagning. Att vi har 15-20% som går ut vår grundskola utan gymnasiebehörighet är att slösa bort liv o arbetskraft vi så innerligt behöver. Kommunerna ska inte neka särskilt stöd pga resursbrist. 3. Att satsa på att snabbt få in invandrare i samhället kostar mycket men är fortfarande småpengar mot vad det kostar att ”egenproducera”. MVC, dagis, skola o gymnasium, föräldraledighet, inkomstbortfall, det kostar miljoner per individ.

4. Invandring är helt nödvändig för att vi ska klara att hålla samhället igång. Vi behöver inte välja att bete oss humant gentemot människor på flykt, funktionsnedsatta, sjuka och gamla. Vi har råd ändå.

5. Problemet är inte rasism utan en känsla av att inte vara sedd, respekterad o delaktig. Det skapar rädsla o instinkt att skydda sig själv. Det skapar vanmakt att inte kunna påverka sitt liv. I vårt framgångssamhälle har vi glömt att ge plats för varandra, uppskatta varandra.

6. Vi klarar det här ihop, när alla räknas in o blir tagna på allvar. Vi måste sluta måla in varandra i hörn, raljera o överdriva varandras åsikter. De flesta har det bra, men många kämpar för att klara vardagen. Förminska inte sådana erfarenheter, sådana liv!

Ta folks liv på allvar! Oavsett om det levs i Sveg, Rågsved eller Östermalm. I en hyrestrea, villa eller på ett flyktingboende. Människors vardagskamp ser ut på många sätt. Ställ inte grupper mot varandra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *