Effektiv omvärldsbevakning och framgångsrikt förändringsarbete

Sköt omvärldsbevakningen själv

Jag menar att en organisation tjänar på att utveckla en organisation och organisationskultur som aktiverar och tillvaratar alla medarbetares intresse för konkurrenter, nya arbetsmetoder, tekniska lösningar och så vidare. Låt mig förklara varför.

Involvera alla

I vissa tjänster finns det ett uttalat uppdrag att ansvara för omvärldsbevakning, men att alla medarbetare håller sig uppdaterade om sina specifika affärs- ansvars- eller arbetsområden gynnar hela organisationen. Förutom att det höjer kvaliteten på arbetet skapar det engagemang och driv att utveckla och förändra processer, tjänster och organisation.

För chefer, verksamhetsansvariga och strateger är det självklart med omvärldsbevakning eftersom det är en viktig komponent i analys- och utvecklingsarbetet, men alla typer av tjänster tjänar på medarbetare som håller sig ajour kring trender, samhällsutveckling och teknisk innovation. Som chef har man vare sig kompetens eller tid att på egen hand förstå och hålla reda på allt utan ska fokusera på övergripande trender och inhämta den kunskap som krävs för att fatta strategiska beslut. Ju längre ut i organisationen man kommer, ju mer specifik och praktisk blir kunskapen. Nya arbetsmetoder och innovationer som gynnar specifika arbetsmoment är ett exempel på konkret omvärldsbevakning.

Agila organisationer och framgångsrikt förändringsarbete

Har man utvecklat en kultur som gynnar omvärldsbevakning och en struktur som gör det möjligt att ta tillvara initiativ kan man göra betydligt snabbare förflyttningar än traditionella organisationer. Det är en dröm för varje ledningsgrupp som kämpar med internt förändringsarbete. Här tror jag att många ledningsgrupper skulle behöva förstå att framgångsrikt förändringsarbete gynnas av medarbetare som uppmuntrats till att ta egna iniativ och därför redan har ett positivit mindset för förändringar. Trygga medarbetare som känner sig bekräftade och delaktiga i organisationens utveckling behöver inte övertalas, de förflyttar sig självmant.

En annan viktig del i förändringsprocesser är att låta förändringen vara just en process. Involvera medarbetarna tidigt och ta organisationens agila omvärldsbevakning till stöd för att förankra arbetet.

 Man har de anställda man förtjänar

Detta förutsätter förstås att man har en ledning som törs och vill ha anställda som utvärderar och vill utvecklas på jobbet. I teorin låter det bra, men i praktiken är det inte alls ovanligt med arbetsplatser som föredrar lydnad och bekräftelse. Man har de anställda man förtjänar. Man kan inte avkräva engagemang och egna initiativ om man inte har en organisation och arbetsmiljö som gynnar det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *