Fråga varför – inte vad!

Små barn är bra på två saker. Att fråga vad de ska göra och att ifrågasätta varför de ska göra det.

Alltför ofta börjar vi i fel ände när vi planerar verksamhet och aktiviteter. Vi frågar oss vad vi ska göra och i värsta fall utgår vi från vad vi själva är bra på.

När vi väl kommer på vad vi ska göra blir vi glada och börjar genast planera för hur det ska genomföras. Har man gått lite kurser i kommunikation kanske man till och med gör en målgruppsanalys för att ta reda på hur målgruppen bäst tar till sig information.

Som vi vet är det inte längre organisationen, företaget eller partiet som styr samtalet, utan konsumenten, kunden eller väljarna. De, å sin sida, är väldigt bra på att fråga varför de ska köpa, gå med i, eller rösta på oss. De bombarderas med erbjudanden och förslag och vill helst bli lämnade ifred.

I den konkurrensen vinner de som lyckas bäst med att förklara, eller övertyga, om varför kunden ska välja dem. Det är kanske inte alltid den som har den bästa produkten eller tjänsten, utan den som får kunden att bli engagerad, inspirerad och aktiv.

När jag var med och drev igång föräldranätverket Barn i Behov hade vi vare sig kontakter, resurser eller erfarenhet. Det vi hade i överflöd var ett därför som gick som en gräsbrand när tusentals förtvivlade föräldrar gick samman för att kämpa för sina barns skolgång. Jag har suttit i statliga utredningar, på möten med politiker och generaldirektörer, på seminarier i Almedalen. Och jag har talat utifrån djupet av mitt därför. Mitt därför förde mig till en kommunalrådstjänst och mitt därför drev mig därifrån. För mig är anledningen till varför jag engagerar mig överordnat allt.

Simon Sinek är mannen som myntade begreppet WHY? och Den gyllene cirkeln, som han utvecklar i boken Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Där beskriver han hur organisationer som lyckas engagera människor både intellektuellt och känslomässigt inte bara får kunder utan dessutom väldigt lojala sådana.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *